fbpx

Sälj och marknadsföring

Sälj och marknadsföring

Du har säkert mött en dålig säljare som inte förstod dina behov utan försökte sälja utifrån säljarens egna behov. Försäljning och inköp sker inte bara på en intellektuell nivå, utan även på en känslomässig nivå. Att kunna läsa av situationen och agera på rätt sätt är essentiellt för framgång.

Vår utbildning inom sälj- och marknadsföring hjälper er att öka er försäljning och marknadsandelar. Vi går igenom säljteknik och förhandling, säljprocess, kalla samtal, kroppspråk, presentationsteknik, hur ni kan förbättra er prospektering och hur ni kan bli en bra och framgångsrik säljare.
På våra utbildningar blir säljarna professionella och får en ny yrkesstolthet. Vi sätter in deras roll i företaget så att de förstår att sälj är en fråga om att överleva och vinna. De lär sig också förstå hur de är som individer och hur det påverkar försäljningen. Med rätt fokus skapas framgång!

Registrera dig här för vårt nyhetsbrev.