Det handlar om entusiasm

Entusiasm

maj 6, 2022

”I försäljning beror allt på säljarens attityd, inte på den presumtiva kunden.”  

William Clement Stone

Entusiasm är kanske den mest välbetalda egenskapen en människa kan besitta. Vad du än gör, gör det helhjärtat! Lägg ned liv och själ i ditt arbete. Om du känner dig trött och sliten, om du känner dig osäker och rädd, om du känner att du inte duger till säljare, kan entusiasm vända din framgång. Tala med inlevelse! Säg: ”Det här kan jag klara!” och slå näven i bordet.

Uppträd entusiastiskt och du kommer att känna dig entusiastisk. Det är en styrka som ger dig kraft i affärslivet, hjälper dig att övervinna fruktan, att få ut mer av livet och känna större livsglädje. Lev dig in i säljandet. Entusiasm smittar av sig på omgivningen och dina kunder.

Attityder är tankevanor

Förändring kräver en villighet att prova nya tankar och ändra sina attityder. Det sägs att resultat består till en procent på resurser, nio procent aktivitet och nittio procent attityd. En attityd är en tankevana och våra tankevanor utgör de största skillnaderna mellan oss människor. Nästan allt vi gör i livet sker reflexmässigt, i form av vanehandlingar. Därför är det så viktigt att dina reflexer och vanehandlingar är ändamålsenliga. Vi särskiljer oss genom vad vi tänker. Du är vad du tänker och du blir vad du tänker mest på.

Walter Chrysler, som grundande bilföretaget Chrysler, blev en gång ombedd att ange vad han ansåg vara nyckeln till framgång. Han räknade upp en rad egenskaper – talang, kunskap, energi och så vidare – men tillade att den viktigaste av alla var förmågan till inlevelse. ”Jag menar nog något ännu starkare”, sa Chrysler. ”Man kanske kan kalla det eldsjäl. Jag gläder mig när jag ser en försäljare brinna för sin uppgift. Ofta lyckas han få kunden med sig upp på samma nivå. Och då blir det affärer av.”

Attityd är inflytande

Att lärarens förväntningar faktiskt påverkar elevens resultat är väl dokumenterat (den så kallade Rosenthaleffekten). Samma effekt är också uppenbar i säljsituationer och andra lägen där vi övertygar andra. Den förväntan du har inför ett möte överförs på något sätt till dialogen och relationen. Den här förmågan att utöva inflytande förefaller ske på något mystiskt sätt men när vi betänker att nittiotre procent av vår kommunikation är baserad på icke-verbala ledtrådar, som röstläge och kroppsspråk, är det inte alls svårt att förstå. Utveckla ditt självförtroende och din förväntan så kommer du att märka en stor skillnad.

Den amerikanske författaren Dale Carnegie, en föregångare när det gäller personlig utveckling tillägger: ”Jag ber dig att fatta ett järnhårt beslut att fördubbla din inlevelse och entusiasm för allt det som omger dig i livet. Gör det, och du skall se att dina inkomster och din livsglädje kommer att stiga i kapp.”

Du kanske även är intresserad av…

Ta reda på vad folk vill ha

Ta reda på vad folk vill ha

”Koncentrera dig inte på att tjäna en massa pengar, utan på att bli en sådan person som människor gärna vill göra...