I detta nummer fokuserar vi på emotionell försäljning, att bygga ditt varumärke och kommunicera för att övertyga.

Temanummer om förändringar inom försäljning drivet bl a av digital marknadsföringen och övrig teknikutveckling.

Detta unika temanummer handlar om NLP och försäljning, hur vi egentligen kommunicerar med oss själva och andra.

Temanummer om nyckelkunds-försäljning, KAM där bl a Alex Gillemann presenterar Kundresan och 7K-modellen.